Theses 

Prezidentské volby v USA: analýza financování prezidentských voleb s ohledem na volby v roce 2008 – Lenka Hrochová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Univerzita Palackého

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Politologie / Politologie a evropská studia

Práce na příbuzné téma

Zobrazit popisek

Lenka Hrochová

Diplomová práce

Prezidentské volby v USA: analýza financování prezidentských voleb s ohledem na volby v roce 2008

The United States presidential election in 2008: An analysis of funding of the presidential election campaign with regards to election in 2008

Anotace: Tato práce se zaměřuje současnou podobu financování amerických volebních kampaní v systému prezidentských voleb a poukazuje na nové trendy ve vedení volebních kampaní. Zároveň bude ukázána souvislost obou těchto témat. V práci je věnován dostatečný prostor nástinu vývoje zákonů, které spravují systém získávání finančních prostředků na tvorbu volebních kampaní. Tento systém zároveň určuje finanční možnosti jednotlivých kandidátů, kteří se snaží v oblasti financování volebních kampaní hledat inovativní strategie. Pro tuto práci bude jednou ze zásadních inovací ta, kterou provedl ve své kampani v roce 2008 Barack Obama. Analýza těchto inovativních strategií tedy není myslitelná bez toho, abychom vzali v potaz celkovou výstavbu volební kampaně Baracka Obamy, která získala největší množství finančních prostředků od individuálních dárců a zároveň mobilizovala rozsáhlou skupinu aktivních dobrovolníků

Abstract: The work focuses on the current form of American campaign financing system in the presidential election and refers to the new trends in leading of election campaigns. At the same time there will be shown the relationship of these two topics. Work devotes adequate space to the outline of the development of laws that form system of raising funds for the creation of election campaigns. This system also determines the financial capabilities of individual candidates who try to explore new innovative strategies for campaign financing. One of the key innovations is Barack Obama´s election campaign in 2008. Therefore the analysis of the innovative strategies themselves are not realizable without taking into consideration the complete context of construction of the Barack Obama´s campaign, which received the large amount of contributions from individual donors and mobilized large active groups of volunteers

Klíčová slova: Obama, McCain, volby, financování, individuální dárce, příspěvek, internet, sociální síť, všeobecné volby, primárky, online fundraising, MyBO, Facebook, YouTube, MySpace

Keywords: Obama, McCain, election, financing, individual donor, contribution, internet, social network, general election, primaries, online fundraising, MyBO, Facebook, YouTube, MySpace

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 5. 2010
  • Vedoucí: Eva Bradová

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 25. 4. 2019 06:24, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz