Lenka Hrochová

Diplomová práce

Prezidentské volby v USA: analýza financování prezidentských voleb s ohledem na volby v roce 2008

The United States presidential election in 2008: An analysis of funding of the presidential election campaign with regards to election in 2008
Anotace:
Tato práce se zaměřuje současnou podobu financování amerických volebních kampaní v systému prezidentských voleb a poukazuje na nové trendy ve vedení volebních kampaní. Zároveň bude ukázána souvislost obou těchto témat. V práci je věnován dostatečný prostor nástinu vývoje zákonů, které spravují systém získávání finančních prostředků na tvorbu volebních kampaní. Tento systém zároveň určuje finanční možnosti …více
Abstract:
The work focuses on the current form of American campaign financing system in the presidential election and refers to the new trends in leading of election campaigns. At the same time there will be shown the relationship of these two topics. Work devotes adequate space to the outline of the development of laws that form system of raising funds for the creation of election campaigns. This system also …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 5. 2010
  • Vedoucí: Eva Bradová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.

Univerzita Palackého

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Politologie / Politologie a evropská studia

Práce na příbuzné téma