Lenka Hrochová

Master's thesis

Prezidentské volby v USA: analýza financování prezidentských voleb s ohledem na volby v roce 2008

The United States presidential election in 2008: An analysis of funding of the presidential election campaign with regards to election in 2008
Abstract:
Tato práce se zaměřuje současnou podobu financování amerických volebních kampaní v systému prezidentských voleb a poukazuje na nové trendy ve vedení volebních kampaní. Zároveň bude ukázána souvislost obou těchto témat. V práci je věnován dostatečný prostor nástinu vývoje zákonů, které spravují systém získávání finančních prostředků na tvorbu volebních kampaní. Tento systém zároveň určuje finanční možnosti …more
Abstract:
The work focuses on the current form of American campaign financing system in the presidential election and refers to the new trends in leading of election campaigns. At the same time there will be shown the relationship of these two topics. Work devotes adequate space to the outline of the development of laws that form system of raising funds for the creation of election campaigns. This system also …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 31. 3. 2010

Thesis defence

  • Date of defence: 20. 5. 2010
  • Supervisor: Eva Bradová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.

Univerzita Palackého

Filozofická fakulta

Master programme / field:
Politologie / Politologie a evropská studia