Bc. Marie Udatná

Bachelor's thesis

Twenty Years After Ellen: How Far Has Queer Television Come

Twenty Years After Ellen: How Far Has Queer Television Come
Abstract:
Tato práce zkoumá, jak se znázorňování fiktivních homosexuálních a bisexuálních postav v amerických seriálech zlepšilo od devadesátých let. Na příkladu populárních amerických seriálů z devadesátých let je popsána problematika týkající se těchto postav právě v devádesátých letech, poté práce popisuje deset vybraných seriálů z roků 2017 a 2018, na kterých je ukázáno, do jaké míry se tato problematika …more
Abstract:
The thesis examines how has portrayal of lesbian, gay, and bisexual fictional characters in American television series improved since the 1990s. It uses examples of popular series of that decade to illustrate issues concerning the treatment of these characters, and ten selected television series of the 2017/2018 season to examine whether these issues are still common or have been resolved. The thesis …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 19. 12. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 1. 2. 2019
  • Supervisor: B.A. Jeffrey Alan Vanderziel
  • Reader: Mgr. Bc. Tereza Walsbergerová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta