Bc. Kateřina Kuňáková

Diplomová práce

Srovnávací studie konzervačních postupů pro třísločiněné usně

Comparison study of conservation treatment for vegetable tanned leather
Anotace:
Kůže a kožené výrobky provázely lidstvo od počátku jeho dějin. Je tedy zřejmé, že i v muzejních sbírkách se nachází sbírkové předměty jejichž součástí je kůže. Protože je useň materiál organického původu, snadněji podléhá vlivům okolního prostředí a degradaci. Existuje celá řada komerčně vyráběných přípravků používaných na ochranu usní. Vzhledem k velké rozmanitosti těchto přípravků bývá často obtížné …více
Abstract:
Leather and leather products have been used since the begining of mankind. That is why in museum collections there is a lot of objects made of leather. As leather is an organic materiál, it tends to deteriorate due to properties of surrounding environment. There is a number of commercionally produced products that are used to prevent leather from damaging. This thesis is focused on comparison of protective …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2009
  • Vedoucí: RNDr. Alois Orlita, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Chemie / Chemie konzervování - restaurování

Práce na příbuzné téma