Bc. Andrea Matysková

Diplomová práce

Aktuální stav připravenosti mateřských škol v okresech Brno-město a Brno-venkov na integraci dítěte se zrakovým postižením

The current state of preparedness of kindergartens in the Brno-město and Brno-venkov to integration of children with visual impairments
Anotace:
Ve své diplomové práci „Aktuální stav připravenosti mateřských škol v okresech Brno-město a Brno-venkov na integraci dítěte se zrakovým postižením“ se zabývám připraveností mateřských škol a učitelů na integrování dětí se zrakovým postižením. V práci se zaměřuji na pojem integrace a její vymezení v souvislosti s inkluzí. Dále uvádím cíle předškolní výchovy u dětí se zrakovým postižením – zdali a jaké …více
Abstract:
Diploma thesis is called "The current state of preparedness of kindergartens in the Brno-město and Brno-venkov to integration of children with visual impairments." The aim of this thesis is to determine the state of preparedness of kindergartens and teachers to integration of children with visual impairments. I focus on the concept of integration and its definition in connection with inclusion. Next …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 12. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 2. 2012
  • Vedoucí: PhDr. Petra Röderová, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Mgr. Zita Nováková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta