Bc. Andrea Matysková

Master's thesis

Aktuální stav připravenosti mateřských škol v okresech Brno-město a Brno-venkov na integraci dítěte se zrakovým postižením

The current state of preparedness of kindergartens in the Brno-město and Brno-venkov to integration of children with visual impairments
Abstract:
Ve své diplomové práci „Aktuální stav připravenosti mateřských škol v okresech Brno-město a Brno-venkov na integraci dítěte se zrakovým postižením“ se zabývám připraveností mateřských škol a učitelů na integrování dětí se zrakovým postižením. V práci se zaměřuji na pojem integrace a její vymezení v souvislosti s inkluzí. Dále uvádím cíle předškolní výchovy u dětí se zrakovým postižením – zdali a jaké …more
Abstract:
Diploma thesis is called "The current state of preparedness of kindergartens in the Brno-město and Brno-venkov to integration of children with visual impairments." The aim of this thesis is to determine the state of preparedness of kindergartens and teachers to integration of children with visual impairments. I focus on the concept of integration and its definition in connection with inclusion. Next …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 12. 12. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 6. 2. 2012
  • Supervisor: PhDr. Petra Röderová, Ph.D.
  • Reader: PhDr. Mgr. Zita Nováková, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta