Jana Ziminová

Bakalářská práce

Dostupnost primární zdravotní péče v mikroregionu Čebínka

Availability of primary health care in Čebínka microregion
Anotace:
Předkládaná bakalářská práce se zabývá tématem dostupnosti primární lékařské péče v mikroregionu Čebínka. Jedná se o aktuální téma související s demografickými změnami projevujícími se přímo ve složení a potřebách pacientů a také v počtu a dostupnosti praktických lékařů. Cílem provedeného výzkumného šetření je analyzovat místní dostupnost primární lékařské péče v mikroregionu Čebínka a to ve smyslu …více
Abstract:
The presented bachelor thesis deals with the topic of availability of primary medical care in a specific selected region. This is a topical issue related to demographic changes reflected directly in the composition and needs of patients, as well as in the number and availability of GPs. The aim of the research is to analyze the local availability of primary medical care in the Čebínka microregion in …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 7. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 9. 2020
  • Vedoucí: RNDr. Bc. Kamila Dolák Klemešová
  • Oponent: doc. RNDr. Jiří Ježek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS