Bc. Jan Virt

Diplomová práce

Regionální témata v periodiku Mittheilungen des Nordböhmischen Gewerbemuseums (1883-1913)

Regional Aspects in the Periodical Mittheilungen des Nordböhmischen Gewerbemuseums (1883-1913)
Anotace:
Cílem diplomové práce je souborná analýza regionálně historických článků v časopise Mittheilungen des Nordböhmischen Gewerbemuseums vydávaném Severočeským průmyslovým muzeem v Liberci v letech 18831913. Práce komparuje míru využívání pramenů a literatury vycházejících ze zájmu badatelů. Námětem výzkumu je také určení míry intenzity provázanosti regionálních témat publikovaných v tomto periodiku s dobovými …více
Abstract:
Purpose of this thesis is to analyse regional history articles in the journal Mittheilungen des Nordböhmischen Gewerbemuseums issued by the North Bohemian Industrial Arts Museum in years 18831913. The thesis compares selection of resources and reference literature between different article authors and against their known interests. Secondary topic of the research is to determine the level of interconnection …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2016
Zveřejnit od: 2. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Milan Svoboda, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Virt, Jan. Regionální témata v periodiku Mittheilungen des Nordböhmischen Gewerbemuseums (1883-1913). Liberec, 2016. diplomová práce (Mgr.). Technická univerzita v Liberci. Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 2.5.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 2. 5. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Technická univerzita v Liberci, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická