Theses 

Připravenost podnikových informačních systémů na zavedení eura v ČR – Ing. Karel Jareš

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Vysoká škola finanční a správní

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Řízení podniku a podnikové finance

Práce na příbuzné téma

Zobrazit popisek

Ing. Karel Jareš

Bakalářská práce

Připravenost podnikových informačních systémů na zavedení eura v ČR

Readiness of company's information systems for adoption Euro in the CR

Anotace: Vzhledem k tomu, že v současné době hrají informační technologie v plnění podnikových cílů klíčovou roli a mají vliv na veškeré podnikové procesy, a vzhledem k úzké provázanosti v současné době používaných technologií (částečně či zcela) s přechodem na euro, rozvádím dané téma v oblasti připravenosti podniků a jejich informačních systémů na tuto změnu. V aplikační (praktické) části se zaměřuji na stav připravenosti k dnešnímu dni, existenci strategií, scénářů, harmonogramů, a vyčíslení nákladů souvisejících s touto změnou. Připravenost konzultuji s osobami zodpovědnými za tuto problematiku u vybraných podniků z různých segmentů trhu.

Abstract: As the information technology at present plays key role, in reach up the business objectives and has an effect for all business processes, and given the close interdependence of currently used technologies (or partially) with the changeover, divorcing the issue of readiness of companies and their information systems for the change. The application (practice) part is focusing on the state of readiness to date, the existence of strategies, scenarios, schedules, and cost accounting associated with this change. Readiness is discussing with persons responsible for this issue in selected company’s in various market segments.

Klíčová slova: euro, rozšíření eurozóny, informační systémy, informační technologie, Maastrichtská kritéria

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 6. 2010
  • Vedoucí: prof. Ing. Mojmír Helísek, CSc.
  • Oponent: Ing. Marián Pavúček

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 7. 2019 11:31, 30. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz