Kristýna Kamenická

Diplomová práce

Operní koprodukce jako projekt

Coproducing in Opera

Anotace:
Diplomová práce Operní koprodukce jako projekt se věnuje operním inscenacím (projektům), které vznikají jako výsledek spolupráce divadel či festivalů. Obecně se práce dotýká problémů současného stavu české opery a nastiňuje řešení ve formě hojnější spolupráce divadel. Operní koprodukce znamenají pro divadla ekonomické úspory i obohacení repertoáru, avšak stále jsou v našich divadlech spíše výjimkou …více
Abstract:
The thesis Coproducing in Opera discusses opera productions and opera joint projects that are based on the cooperation between theatres or festivals. While the thesis provides an insight into various issues of contemporary Czech opera scene, it comments on positive impact of the coproduction.For the respective theatres, the coproduction decreases the costs of the production, as well as it broadens …více
 

Klíčová slova

koprodukce

Klíčová slova

umělecké smlouvy

Klíčová slova

operní inscenace

Klíčová slova

operní projekty
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2015
  • Vedoucí: Jiří SRSTKA
  • Oponent: Jana HORČIČKOVÁ

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Autor udělil v licenci souhlas s: d) vystavováním originálu díla nebo jeho rozmnoženin podle písm. a)
In the license agreement the author has granted the following: d) by issuing the original of the University Work or copying it as described in a) hereof

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 27. 1. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie múzických umění v Praze.Divadelní fakulta. Knihovna