Bc. Libuše WODECKÁ

Diplomová práce

Orální zdraví u dětí s ortodontickými aparáty

Oral health in children with orthodontic appliances
Anotace:
Cíl práce: Cílem diplomové práce bylo zjistit úroveň orálního zdraví a rozsah znalostí o ústní hygieně dětí léčených ortodontickými aparáty. Dále zaznamenat změny v orálním zdraví a úrovni znalostí v průběhu léčby rozdílnými typy ortodontických aparátů. Metodika: Ke sběru dat, byl použit standardizovaný dotazník WHO - Oral Health Questionnaire for Children a záznamová karta k vyšetření dítěte. Výzkumný …více
Abstract:
Objective: The aim of the thesis was to determine the level of oral health and the extent of knowledge about oral hygiene of children receiving orthodontic appliances. Furthermore, experience changes in oral health and knowledge level during treatment with different types of orthodontic appliances. Methods: Data were collected using a standardized questionnaire WHO Oral Health Questionnaire for Children …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Lucie Sikorová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

WODECKÁ, Libuše. Orální zdraví u dětí s ortodontickými aparáty. Ostrava, 2017. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Lékařská fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Lékařská fakulta