Bc. Lucie Kmentová

Diplomová práce

"Pán prstenů" a "Letopisy Narnie" z pohledu religionistiky

"The Lord of the Rings" and "The Chronicles of Narnia" from the Perspective of Religious Studies
Anotace:
Náplní mé diplomové práce bude religionistické srovnání Pána prstenů a Letopisů Narnie. Práce se zaměří nejprve na životy obou autorů, na jejich víru a přátelství. Samotnému porovnávání jejich děl bude předcházet krátké seznámení s literární teorií, žánrem fantasy a pohádkou, tak jak ji pojímali oba autoři. Budu srovnávat jakým způsobem se promítlo jejich náboženství do knih i jaký vliv měla jejich …více
Abstract:
This dissertation examines the comparison between The Lord of the Rings and The Chronicles of Narnia from a religious perspective. Firstly, the paper focuses on the authors' background, their faith and friendship. Afterwards, the dissertation explains the literary theory, the fantasy and fairy tale genre and how both authors approached and understood these definitions. The dissertation further examines …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 7. 2020
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Mgr. Vít Machálek, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Kmentová, Lucie. "Pán prstenů" a "Letopisy Narnie" z pohledu religionistiky. Pardubice, 2020. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická