Bc. Erika Bálintová

Diplomová práce

Vplyv daní z príjmov na financovanie podniku

The impact of income taxes on corporate financing
Abstract:
The Diploma thesis is focused on the optimization of the company tax burden, its effect on cash flow, total funding sources, calculation of economic result, tax base and calculation of income tax of a legal entity. The information will be gained from the balance of a company, which uses the double-entry bookkeeping system. In the theoretical part of this Diploma thesis, we mention macroeconomic and …více
Abstract:
Diplomová práca je zameraná na optimalizáciu daňového zaťaženia podniku, jeho vplyv na peňažné toky, celkové zdroje financovania, vyčíslenie výsledku hospodárenia, daňového základu a výpočet dane z príjmov právnickej osoby. Informácie budeme čerpať z podnikovej bilancie spoločnosti, ktorá účtuje v sústave podvojného účtovníctva. V teoretickej časti diplomovej práce spomíname makroekonomické a mikroekonomické …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2015
  • Vedoucí: prof. Ing. Iveta Hajdúchová, PhD.
  • Oponent: Ing. Vladimír Šagát, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK