Dana Golecová

Bakalářská práce

Hypotekárne bankovníctvo a jeho špecifiká v SR

Mortgage banking and its specific features in the SR
Abstract:
Bachelor´s thesis deals with the development of mortgage banking in the Slovak Republic in a limited range of bachelor´s work and it is divided into three separate chapters. The first chapter is focused on the general charakteristics of mortgage banking business, its products, entitlies and risks. The second chapter is already focused on the specific conditions of mortgage banking in Slovakia. The …více
Abstract:
Bakalárska práca sa zaoberá vývojom hypotekárneho bankovníctva v podmienkach Slovenskej republiky v obmedzenom rozsahu bakalárskej práce a je rozdelená do troch samostatných kapitol. Prvá kapitola je zameraná na všeobecnú charakteristiku hypotekárneho bankovníctva, jeho produktov, subjektov a rizík. Druhá kapitola je už zameraná na konkrétne podmienky hypotekárneho bankovníctva v Slovenskej republike …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2011
  • Vedoucí: Ing. Viera Malacká, PhD.
  • Oponent: Ing. Lubomír Pinter, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bankovní institut vysoká škola SK

Bakalářský studijní program / obor:
Bankovnictví / Bankovní management