Mgr. Iva Ryslerová

Bakalářská práce

Příčiny zpožďování výplaty nemocenských dávek při dočasné pracovní neschopnosti

Causes sick benefit's payment delays on temporary working incapacity
Anotace:
Tématem bakalářské práce je zpožďování výplaty nemocenských dávek při dočasné pracovní neschopnosti. Cílem práce bylo zjistit, jaké příčiny mohou ovlivnit zpožďování výplaty nemocenských dávek na straně zaměstnance, zaměstnavatele, lékařů a OSSZ. Teoretická část se věnuje problematice dočasné pracovní neschopnosti, jejímu vzniku, ukončení a procesu uplatňování nároku na výplatu nemocenských dávek. …více
Abstract:
The theme of the bachelor thesis is delays of sick benefit´s payment on temporary working incapacity. The aim was to find which causes may affect the sick benefit´s payment from the perpective of employee, employer, doctors and District Social Security Administration. The teoretical part contains issues of temporary working incapacity, formation, end and the process of sick benefit payment´s claiming …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 6. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2011
  • Vedoucí: Mgr. Iveta Zelenková, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Jana Růžičková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií