Bc. Alena Pelcová

Diplomová práce

Senior a prevence kolorektálního karcinomu

Senior and Colorectal Cancer Prevention
Anotace:
Diplomová práce se zabývá prevencí kolorektálního karcinomu u seniorů nad 60 let. V teoretické části jsou prezentovány poznatky týkající se problematiky seniorského věku (vymezení pojmu, definice a kategorizace stáří, zhodnocení funkční zdatnosti a involuční změny), kolorektálního karcinomu (jeho definici, etiologii, kliniku, diagnostiku, léčbu a prognózu) a jeho prevence. Empirická část je zpracována …více
Abstract:
This thesis deals with the prevention of colorectal cancer of senior patients over 60 years of age. The theoretical section presents the knowledge of the health issues of senior age (definition of terms, definition and categorization of the senior age, assessment of functional fitness and involutional changes), colorectal cancer(its definition, etiology, clinic, diagnosis, treatment and prognosis) …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2013
  • Vedoucí: PhDr. Michaela Schneiderová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Masarykova univerzita

Lékařská fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Specializace ve zdravotnictví / Ošetřovatelská péče v gerontologii