Mgr. Lucie Odehnalová

Bakalářská práce

Negativně polaritní výrazy: případová studie o dvou typech českých NPV

Negative Polarity Items: case study on two types of Czech NPIs
Anotace:
Bakalářská diplomová práce Negativně polaritní výrazy: případová studie o dvou typech českých NPV pojednává o lexikálních elementech se sémanticky omezenou distribucí a primárním výskytem v negativních kontextech. Cílem této práce je popsat chování a distribuci dvou typů výrazů: výrazu vůbec a idiomatických výrazů jako sebemenší šance, sebemenší tušení, … Praktická část představuje korpusovou sondu …více
Abstract:
Bachelor thesis Negative Polarity Items: case study on two types of Czech NPIs deals with lexical elements with limited semantic distribution: their primary occurrence is in negative contexts. The aim of this thesis is to describe the behavior and distribution of two types of expressions: Czech expression vůbec ‚ever‘ and idiomatic expressions as sebemenší šance ‚even the slightest chance‘, sebemenší …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 7. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 9. 2014
  • Vedoucí: doc. PhDr. Mojmír Dočekal, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta