Lubomíra RJABOJOVÁ

Diplomová práce

Vybrané otázky znaleckého zkoumání

Expert examination of selected issues
Anotace:
Cílem diplomové práce je podat ucelený přehled v oblasti znaleckého zkoumání a seznámit čtenáře s problematikou vybraných otázek znaleckého zkoumání.Dílo se zabývá postavením znalce, jeho právy a povinnostmi, jmenováním, odpovědností a odměňováním. Obsahuje též kapitolu zaměřenou na znalecké posudky, která se zaobírá nejen historií, obsahem, hodnocením a vadami znaleckých posudků, ale také různými …více
Abstract:
The target of this thesis is to make a complete summary in the branch of expertise and make readers familiar with the issue of it. The thesis deals with the position of an expert, their rights and duties, nomination, responsibility and evaluation.As well as this, it contains a chapter dealing with expert opinions, which occupies with not only history, contain, evaluation and defects of expert assessment …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 8. 2014
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Prof. Ing. Miroslav Rybář, DrSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

RJABOJOVÁ, Lubomíra. Vybrané otázky znaleckého zkoumání. Plzeň, 2014. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta právnická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta právnická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta právnická

Magisterský studijní program / obor:
Právo a právní věda / Právo