Trang Pham Hong

Bakalářská práce

Economic Development in Middle Income Countries: Evidence from Vietnam

Economic Development in Middle Income Countries: Evidence from Vietnam
Anotace:
Tato bakalářská práce se zaměřuje na ekonomický vývoj v zemích se středními příjmy s důkazy z Vietnamu. Tato práce si klade za cíl identifikovat faktory, které umožní přechod Vietnamu ze země s nízkým středním příjmem do země s vyšším středním příjmem. Z poskytnuté struktury a zázemí vietnamské ekonomiky, metodika využívající údaje časových řad v období od roku 1995 do roku 2018 byla použita. Zvolenou …více
Abstract:
Pham Hong, T. Economic Development in Middle Income Countries: Evidence from Vietnam. Bachelor thesis. Mendel University in Brno, 2020.This bachelor thesis study focuses on economic development in middle-income countries with evidence from Vietnam. This thesis aims to identify the factors which will allow the transition of Vietnam from lower-middle-income country to upper-middle-income country. From …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 5. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Michal Mádr, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta