Bc. Šárka Chválová

Master's thesis

Modern Media: A Source of Motivation in Learning English

Modern Media: A Source of Motivation in Learning English
Abstract:
The thesis is concerned with modern media and their motivational potential in learning English language in both inside and outside of school environment. It is thematically divided into four main chapters; the learner, motivation, modern media and research. The first chapter, the learner, deals with aspects affecting an individual, specifically focusing on the influences from the inside together with …more
Abstract:
Diplomová práce se zabývá moderními médii a jejich motivačním potenciálem při učení se anglickému jazyku vně i mimo školní prostředí. Práce je rozdělena do čtyř tematických celků: žák, motivace, moderní média a výzkum. První kapitola se zabývá problematikou žáka a aspekty, které ho ovlivňují jako jednotlivce, zejména pak vlivy vnitřními spolu s faktory učení a osvojování jazyka. Druhá kapitola zkoumá …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 24. 6. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 27. 8. 2013
  • Supervisor: PaedDr. Monika Černá, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Chválová, Šárka. Modern Media: A Source of Motivation in Learning English. Pardubice, 2013. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická

University of Pardubice

Faculty of Arts and Philosophy

Master programme / field:
Teacher Education for Lower Secondary Schools / English Language Teacher Education