Bc. Šárka Chválová

Master's thesis

Modern Media: A Source of Motivation in Learning English

Modern Media: A Source of Motivation in Learning English
Abstract:
The thesis is concerned with modern media and their motivational potential in learning English language in both inside and outside of school environment. It is thematically divided into four main chapters; the learner, motivation, modern media and research. The first chapter, the learner, deals with aspects affecting an individual, specifically focusing on the influences from the inside together with …viac
Abstract:
Diplomová práce se zabývá moderními médii a jejich motivačním potenciálem při učení se anglickému jazyku vně i mimo školní prostředí. Práce je rozdělena do čtyř tematických celků: žák, motivace, moderní média a výzkum. První kapitola se zabývá problematikou žáka a aspekty, které ho ovlivňují jako jednotlivce, zejména pak vlivy vnitřními spolu s faktory učení a osvojování jazyka. Druhá kapitola zkoumá …viac
 
 
Jazyk práce: English
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 6. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 8. 2013
  • Vedúci: PaedDr. Monika Černá, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Chválová, Šárka. Modern Media: A Source of Motivation in Learning English. Pardubice, 2013. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická

University of Pardubice

Faculty of Arts and Philosophy

Master programme / odbor:
Teacher Education for Lower Secondary Schools / English Language Teacher Education