Dis. Zuzana KONEČNÁ

Bakalářská práce

Ústavní výchova u dětí s výchovnými problémy z pohledu kurátora pro mládež

Institutional care for children with educational problems from the perspective of a curator for youth
Anotace:
Svou bakalářskou práci ?Ústavní výchova u dětí s výchovnými problémy z pohledu kurátora pro mládež? jsem zaměřila na děti a mladistvé, kterým byla nařízena ústavní výchova zejména pro poruchy chování. Zajímala jsem se především o okolnosti a příčiny nařízení ústavní výchovy a zejména její účelnost a efektivnost pro eliminaci společensky nežádoucích jevů. Předložená práce se snaží dokreslit okolnosti …více
Abstract:
My bachelor´s thesis "Istitutional care for children with educational problems from the perspective of a Curator for jouth". I have focused especially on children and adolescents with behavioral disorders who are raised in institutional care. I was interested in the circumstances and causes of ordering of institutional care and in particular in its effectiveness and efficiency for elimination of socially …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 4. 2011
Zveřejnit od: 12. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 5. 2011
  • Vedoucí: Mgr. Adéla Webrová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KONEČNÁ, Zuzana. Ústavní výchova u dětí s výchovnými problémy z pohledu kurátora pro mládež. Ostrava, 2011. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Fakulta sociálních studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 12.4.2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 12. 4. 2011 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Fakulta sociálních studií