Dis. Zuzana KONEČNÁ

Bachelor's thesis

Ústavní výchova u dětí s výchovnými problémy z pohledu kurátora pro mládež

Institutional care for children with educational problems from the perspective of a curator for youth
Abstract:
Svou bakalářskou práci ?Ústavní výchova u dětí s výchovnými problémy z pohledu kurátora pro mládež? jsem zaměřila na děti a mladistvé, kterým byla nařízena ústavní výchova zejména pro poruchy chování. Zajímala jsem se především o okolnosti a příčiny nařízení ústavní výchovy a zejména její účelnost a efektivnost pro eliminaci společensky nežádoucích jevů. Předložená práce se snaží dokreslit okolnosti …more
Abstract:
My bachelor´s thesis "Istitutional care for children with educational problems from the perspective of a Curator for jouth". I have focused especially on children and adolescents with behavioral disorders who are raised in institutional care. I was interested in the circumstances and causes of ordering of institutional care and in particular in its effectiveness and efficiency for elimination of socially …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 12. 4. 2011
Accessible from:: 12. 4. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 23. 5. 2011
  • Supervisor: Mgr. Adéla Webrová

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

KONEČNÁ, Zuzana. Ústavní výchova u dětí s výchovnými problémy z pohledu kurátora pro mládež. Ostrava, 2011. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Fakulta sociálních studií

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 12.4.2011

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 12. 4. 2011 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Fakulta sociálních studií