Nina Křehotová

Bachelor's thesis

Chabařovice - současný stav revitalizace zbytkové jámy a perspektivy

Chabařovice Mine - its Current Residual Pit Restoration State and Perspectives
Abstract:
V blízkosti Ústí nad Labem vzniká nový rekreační areál. Oblast, která byla několik desetiletí zatěžována těžbou se rekultivuje. Revitalizace zbytkové jámy lomu Chabařovice probíhá tzv. mokrou cestou. Práce je zaměřena na postupy revitalizace zbytkové jámy, a přilehlých prostorů. Diskutuji také některé aspekty, které průběh revitalizace nepříznivě ovlivňují. Práce dále uvádí chyby a stereotypy, kterým …more
Abstract:
A new recreational center has been appearing near Ústí nad Labem. The area was destroyed by tens of years long mining; now it is in the process of revitalization. The revitalization utilizes the so called “wet way” (hydric recultivation). My thesis is aimed at revitalization processes regarding the residual pit and adjacent areas. I further dispute some aspects, which affect the revitalization course …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 2009

Thesis defence

  • Supervisor: Jiří Beránek
  • Reader: Bohumil Straka

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava