Bc. Jan Kvasnička, DiS.

Bakalářská práce

Terapie ve vodě u osob s transverzální lézí míšní

Anotace:
Práce se zabývá jednou z významných složek ucelené pohybové léčby u osob s poraněním míchy. Charakterizuje terapii ve vodě, význam a vlivy hydrokinezioterapie a pomocí cvičební jednotky popisuje jednotlivé kroky vedoucí k minimalizaci zdravotních následků úrazu.
Abstract:
This bachelor thesis is focuses on one of the important components of complex movement rehabilitation of persons suffering spinal lexis. It describes hydrotherapy, its role and its impact. Utilising the exercise unit it describes the consequent steps leading to minimalisation of injurys effect.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2006

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2006
  • Vedoucí: Mgr. Alena Skotáková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií