Ing. Marcel Filip

Diplomová práce

Může zákaz kouření v restauracích zvýšit blahobyt?

Welfare implications of smoking ban in bars
Abstract:
The goal of submitted thesis „Welfare implications of smoking bans in bars“ is to answer the question, whether it’s possible that smoking ban in restaurants leads to increase in welfare. Theoretical microeconomic model was formulated for the purpose of the analysis, which represents decision-making of market subjects – restaurants and consumers. The results of the game are Nash equilibria, existence …více
Abstract:
Cieľom diplomovej práce „Může zákaz kouření zvýšit blahobyt?“ je zodpovedať otázku, či je možné, aby zákaz fajčenia v reštauračných zariadeniach viedol k zvýšeniu blahobytu. Pre potreby analýzy je naformulovaný teoretický mikroekonomický model, ktorý reprezentuje rozhodovanie subjektov trhu – reštaurácií a spotrebiteľov. Výsledkom simulovanej hry sú Nashove rovnováhy, ktorých existencia závisí na podiele …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2015
  • Vedoucí: Ing. Rostislav Staněk, Ph.D.
  • Oponent: M.A. Petr Bartoň

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomické teorie / Ekonomie

Práce na příbuzné téma