Nikita Volkov

Bakalářská práce

The Eurasian economic integration and its implications for business in member countries

Eurasijská ekonomická integrace a její důsledky pro podnikání v členských zemích
Anotace:
Tato diplomová práce obsahuje následující informace o EAEU: - Historický odkaz - Popis národních ekonomik - Analýza hlavních průmyslových odvětví v členských státech - Budoucí hospodářský dopad na členské státy - popis fungujícího systému EAEU - Stávající problémy pro rok 2017 - Možná řešení těchto problémů - popis budoucích projektů - Srovnání s ostatními integracemi - Dvoustranné dohody do roku 2017
Abstract:
This Thesis contains the following information about the EAEU: - Historical reference - Description of national economies - Analysis of major industries in the member-states - Future economic impact on the member-states - Description of the EAEU functioning system - Existing problems for the year 2017 - Possible solutions on these problems - Description of future projects - Comparison with the other …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 3. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 5. 2017
  • Vedoucí: Ilya Bolotov
  • Oponent: Radek Čajka

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/69482

Vysoká škola ekonomická v Praze

Bakalářský studijní program / obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy / International Business