Bc. Kristina Valová

Diplomová práce

Světlejší zítřky podle temného Severu: Představy o budoucnosti ve švédské science fiction literatuře

Brighter tomorrows according to the dark North: Visions of the future in Swedish science fiction literature
Anotace:
Tato práce se zabývá očekáváními a představami o budoucnosti vyjádřenými ve vybraných švédských povídkách žánru science fiction vydaných po roce 2000. Teoretická část se věnuje problematice definice žánru SF a jeho dělení na podžánry. Dále poskytuje náhled do historie žánru ve Švédsku. V krátkosti je popsáno postavení švédské SF v České republice. Praktická část obsahuje žánrovou a obsahovou analýzu …více
Abstract:
This thesis inquires into expectations and visions of the future expressed in selected Swedish science fiction stories published after 2000. The theoretical part deals with the problematics of definition of the science fiction genre and its categorization into subgenres. Furthermore, it offers a view into the history of the genre in Sweden. The position of Swedish SF in Czechia is described briefly …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 12. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 1. 2017
  • Vedoucí: Mgr. et Mgr. Eliška Straková
  • Oponent: doc. PhDr. Miluše Juříčková, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Filologie / Skandinávská studia

Práce na příbuzné téma