Mgr. Miloslav Delín

Diplomová práce

Marketing lokálních identit: Případová studie komodifikace kultury a přírody místní akční skupinou

Marketing of local identities: The case study of commodification of culture and nature by the local action group
Anotace:
V důsledku restrukturalizace, redefinice funkcí a sociální rekompozice venkovských oblastí v posledních 20 letech a především vlivem zapojení do struktur EU, je v oblasti rozvoje venkova stále častěji možné sledovat akcentaci přírodních a kulturních prvků a identitních politik. Práce představuje pojetí venkovských oblastí jako sociálních reprezentací a procesy, kterými jsou prvky kultury a přírody …více
Abstract:
As a result of restructuring, redefinition of functions and social recomposition of rural areas in the last 20 years and especially because of involvement into EU structures, there is increasingly possible to see use of natural and cultural elements and identity politics in the rural development. The thesis focuses on conception of rurality as social representation and processes how elements of culture …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 1. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 1. 2014
  • Vedoucí: Mgr. Pavel Pospěch, Ph.D.
  • Oponent: Mgr.art. Zuzana Kepplová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií