Ing. Mária Okrucká

Bachelor's thesis

Slevové portály z pohledu podniku

Group buying from company's perspective
Abstract:
The aim of the bachelor thesis is to analyze the advantage of group buying for enterpreneurs of selected companies in the hotel industry. I will focus on achieving corporate goals which can be achieved by using group buying web sites. The aim of this thesis is to find out what is the role of group buying fot particular companies and whether their customers have an interest to group buying in this field …more
Abstract:
Cieľom bakalárskej práce je preskúmanie výhodnosti zľavových portálov pre podnikateľskú činnosť vybraných firiem v oblasti hotelierstva. Zameriam sa aj na dosahovanie podnikových cieľov dosiahnuteľných pomocou zľavových portálov. Cieľom tejto práce je tiež zistiť, akú úlohu hrajú portály pre konkrétne podniky a či majú kupujúci záujem o zľavy v danej oblasti podnikania, prípadne či sú ochotní využívať …more
 
 
Language used: Slovak
Date on which the thesis was submitted / produced: 10. 12. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 21. 1. 2016
  • Supervisor: Ing. Bc. Michal Ďuriník
  • Reader: doc. Ing. Alena Klapalová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masaryk University

Faculty of Economics and Administration

Bachelor programme / field:
Economy and Management / Business Management

Theses on a related topic