Mgr. Marek MUCHA

Disertační práce

Využití HPLC/MS k identifikaci a kvantifikaci léčiv

Utilization of HPLC/MS for identification and quantification of pharmaceuticals
Anotace:
Léčiva lze v současnosti označit jako nedílnou součást lidského života. Bohužel, s jejich rostoucí spotřebou však roste také množství léčiv přítomných v povrchových vodách. Kontaminované povrchové vody jsou následně zdrojem kontaminace dalších oblastí životního prostředí, pitné vody nebo zemědělských plodin. Proto je zapotřebí léčiva ve vodách spolehlivě stanovit a také je spolehlivě odstranit. Předložená …více
Abstract:
Pharmaceuticals can be labeled as an integral part of human life at present. Unfortunately, the amount of pharmaceuticals present in surface waters also increases with their increasing consumption. Contaminated surface water is subsequently a source of contamination for other areas of the environment, for drinking water or agricultural crops. Therefore, it is necessary to reliably determine pharmaceuticals …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 12. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. RNDr. Jiří Kalina, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MUCHA, Marek. Využití HPLC/MS k identifikaci a kvantifikaci léčiv. Ostrava, 2017. disertační práce (Ph.D.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Přírodovědecká fakulta