Bc. Lukáš WITZ

Master's thesis

Rozpoznávání názvů značek v sociálních mediích

Recognition of brands in social media
Abstract:
Cílem práce je prozkoumat metody používané pro rozpoznávání pojmenovaných entit, z těchto technik jednu vybrat, implementovat, ověřit funkčnost porovnáním s již existujícími systémy a následně aplikovat na data pocházející ze sociálních médií, v nichž identifikuje názvy organizací a produktů. Implementované řešení staví na knihovně pro strojové učení Brainy a pro realizaci používá jí poskytovaný algoritmus …more
Abstract:
The goal of this thesis is to survey methods used for the Named-entity recognition, to choose one, implement it, verify the functionality by comparing it to an already existing system and apply it on data extracted from social media and recognize names of products and organisations. The implemented solution builds on a machine learning library named Brainy and uses its Conditional Random Fields implementation …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 23. 6. 2016
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: Ing. Michal Konkol, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

WITZ, Lukáš. Rozpoznávání názvů značek v sociálních mediích. Plzeň, 2016. diplomová práce (Ing.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta aplikovaných věd

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta aplikovaných věd
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

University of West Bohemia

Faculty of Applied Sciences

Master programme / field:
Computer Science and Engineering / Software Engineering