Theses 

Dopad sportovních volnočasových aktivit na rodinný rozpočet – Bc. Hana AMBROŽOVÁ

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Zpět na vyhledávání

Bc. Hana AMBROŽOVÁ

Master's thesis

Dopad sportovních volnočasových aktivit na rodinný rozpočet

The impact of sports leisure activities on a family budget

Abstract: Tématem diplomové práce je Dopad sportovních volnočasových aktivit na rodinný rozpočet. Práce je rozdělena na dvě části - teoretickou a praktickou. Teoretická část se věnuje nejdůležitějším pojmům pro tuto práci, jako je volný čas, sport, rodina, hospodaření domácnosti a charakteristice vybraných domů dětí a mládeže (DDM). Hlavním cílem praktické části bylo zjistit dopad sportovních volnočasových aktivit na rodinný rozpočet pomocí dotazníkového šetření. Výsledky jsou uspořádány do tabulek a grafů.

Abstract: This master´s thesis deals with The impact of sports leisure activities on a family Budget. The work is divided into two parts - theoretical and practical. The theoretical part focuses on most concepts that are important for this topic, such as leisure time, sport, family, managing of household budget and the characteristic of chosen Houses Children and Youth (DDM). The main goal of the practical part is find out the impact of sports leisure activities on a family budget through a questionnaire. The results are organized in charts and graphs.

Keywords: volný čas, rodina, sport, rodinný rozpočet, dítě

Language used: Czech

  • Date on which the thesis was submitted / produced: 20. 4. 2015
  • Accessible from:: 20. 4. 2015

Thesis defence

  • Supervisor: PhDr. Zuzana Hrnčiříková, Ph.D.

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 20.4.2015

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 20. 4. 2015 dostupné: světu
thesis thesis
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Pedagogická fakulta

The right form of listing the thesis as a source quoted

AMBROŽOVÁ, Hana. Dopad sportovních volnočasových aktivit na rodinný rozpočet. Olomouc, 2015. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Pedagogická fakulta


Go to top | Current date and time: 23/7/2019 13:29, Week 30 (even)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz