Bc. Markéta Venyšová

Diplomová práce

Ethical Dilemmas of Human Resources Managers in London

Ethical Dilemmas of Human Resources Managers in London
Anotace:
Magisterská diplomová práce se zabývá etickými dilematy human resources manažerů v Londýně a následným etickým rozhodováním z jejich vlastní perspektivy. V teoretické části jsou vymezené a definované klíčové pojmy jako je etika, byznys etika, etické dilema, etické rozhodování a hodnoty. Druhá kapitola představuje kvalitativní výzkumnou strategii a výzkumný nástroj – polostrukturovaný rozhovor, který …více
Abstract:
Master’s thesis is focused on human resources managers in London and the ethical dilemmas they face at their work place and also what influence the ethical decision making process. The view is held from the perspective of human resources managers itself. In the theoretical part, key words such as ethics, business ethics, ethical dilemma, ethical decision making and values are defined. Second chapter …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 6. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2015
  • Vedoucí: PhDr. Mirka Nečasová, Ph.D.
  • Oponent: M.A. Godwin Kwasi Awuah

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Magisterský studijní program / obor:
Sociální politika a sociální práce / Veřejná politika a lidské zdroje