Bc. Markéta Venyšová

Master's thesis

Ethical Dilemmas of Human Resources Managers in London

Ethical Dilemmas of Human Resources Managers in London
Abstract:
Magisterská diplomová práce se zabývá etickými dilematy human resources manažerů v Londýně a následným etickým rozhodováním z jejich vlastní perspektivy. V teoretické části jsou vymezené a definované klíčové pojmy jako je etika, byznys etika, etické dilema, etické rozhodování a hodnoty. Druhá kapitola představuje kvalitativní výzkumnou strategii a výzkumný nástroj – polostrukturovaný rozhovor, který …more
Abstract:
Master’s thesis is focused on human resources managers in London and the ethical dilemmas they face at their work place and also what influence the ethical decision making process. The view is held from the perspective of human resources managers itself. In the theoretical part, key words such as ethics, business ethics, ethical dilemma, ethical decision making and values are defined. Second chapter …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 4. 6. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 17. 6. 2015
  • Supervisor: PhDr. Mirka Nečasová, Ph.D.
  • Reader: M.A. Godwin Kwasi Awuah

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masaryk University

Faculty of Social Studies

Master programme / field:
Social Policy and Social Work / Public Policy and Human Resources