Bc. Renata Svobodová

Diplomová práce

Časové perspektivy a jejich vazba na proenvironmentální postoje a chování

Time Perspectives and their Relation to Proenvironmental Attitudes and Behavior
Anotace:
Hlavním tématem této diplomové práce je vztah časových perspektiv a proenvironmentálních postojů a chování. Podle Zimbardovy a Boydovy teorie časových perspektiv kategorizují lidé události do různých typů kognitivních časových rámců (tzv. časových perspektiv). Každý člověk přitom upřednostňuje určité časové perspektivy, čímž vytváří svůj jedinečný způsob vnímání času. V teoretické části práce představuji …více
Abstract:
The main topic of this thesis is the relation between time perspectives and proenvironmental attitudes and behavior. According to the Time Perspective Theory, people categorize events into different cognitive time frameworks (so called time perspectives). Each person tends to emphasize some of these time perspectives over others and thus create his or her unique approach to time perception. In the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 12. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 1. 2016
  • Vedoucí: PhDr. Jan Krajhanzl, Ph.D.
  • Oponent: doc. Mgr. Bohuslav Binka, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Magisterský studijní program / obor:
Humanitní environmentalistika / Environmentální studia

Práce na příbuzné téma