Bc. Kristýna Kolářová

Bakalářská práce

Současné subjektivní vyšetřovací metody používané pro stanovení výsledné brýlové korekce

Current subjective methods of investigation used to determine the resulting spectacle correction
Anotace:
V této práci se zabývám možnostmi subjektivního vyšetření refrakce. V úvodu zdůrazňuji proč je použití subjektivních metod nezbytné. Dále pokračuji stručným popisem refrakčních vad. Velká část je věnována přístrojům, které využíváme k měření a také samotné refrakci a jejímu vyšetření. Přístroje i vyšetřovací metody jsou rozděleny dle korekce monokulární a binokulární.
Abstract:
In this thesis deals with the possibilities of subjective examination of refraction. In the introduction to emphasize why it is necessary to use subjective methods. Next is a brief description of refractive errors. A large part is dedicated to the equipment that we use to measure itself and its refraction and examination. Apparatus and methods of investigationare divided according to the monocular …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2012
  • Vedoucí: Mgr. Pavel Kříž, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Petr Veselý, DiS.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Masarykova univerzita

Lékařská fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace ve zdravotnictví / Optometrie

Práce na příbuzné téma