Theses 

Dietní opatření při onemocnění dutiny ústní – Mgr. Jana Caklová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Masarykova univerzita

Lékařská fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace ve zdravotnictví / Nutriční terapeut

Mgr. Jana Caklová

Bakalářská práce

Dietní opatření při onemocnění dutiny ústní

Dietary measures in oral disease

Anotace: Bakalářská práce se zabývá problematikou onemocnění dutiny ústní a dietním opatřením. Teoretická část popisuje anatomii dutiny ústní, její nejčastější onemocnění spojené s nutričními deficity především nutriční deficit vitaminů a minerálních látek. V další kapitole jsou uvedeny dietní opatření při jednotlivých onemocnění. Zvlášť jsou popsána jednotlivá onemocnění, jejich klinické projevy a léčba. Praktická část se zabývá několika kazuistikami pacientů s onemocněním dutiny ústní. U každé kazuistiky jsou popsány obtíže onemocnění, jejich řešení a výživové doporučení.

Abstract: The bachelor thesis deals with diseases of the oral cavity and diet. The theoretical part describes the anatomy of the oral cavity, the most common diseases associated with nutritional deficiencies mainly nutritional deficiency of vitamins and minerals. The next chapter gives dietary measures for each disease. The various diseases are described separately with their clinical manifestations and treatment. The practical part deals with several case reports of patients with diseases of the oral cavity. Each case study describes the difficulties of the disease, their solutions and nutritional recommendations.

Klíčová slova: onemocnění dutiny ústní, dieta, deficit vitaminů, deficit minerálních látek disease of the oral cavity, diet, deficiency of vitamins, deficiency of minerals

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2012
  • Vedoucí: Mgr. Jana Petrová
  • Oponent: Mgr. Petra Hýsková

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 4. 2019 04:46, 16. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz