Alena Zikmundová

Diplomová práce

Predikce produkce popela jako vedlejšího produktu spalování v uhelné elektrárně Ledvice

Prediction of ash production as a side effect of burning coal in the coal power plant Ledvice
Anotace:
Tato práce se zabývá predikcí produkce popela jako vedlejšího energetického produktu v uhelné elektrárně Ledvice. Cílem prvních dvou kapitol této práce bylo zmapovat vývoj spotřeby elektrické energie a zdrojů elektrické energie v Evropě, trendy v energetice na začátku 21. století, uvést energetickou společnost ČEZ, shrnout problematiku vedlejších energetických produktů a představit nový zdroj uhelné …více
Abstract:
The topic of this thesis is the prediction of production of ash as a side product in the coal power plant Ledvice. The goal of the first two chapters was to present the development of consumption of electricity and the resources of electric energy in Europe, show the trends in energy industry at the beginning of the 21st century, introduce the energetic company ČEZ, summarize the issue of side products …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 8. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2016
  • Vedoucí: Martina Kuncová
  • Oponent: Martina Houšková Beránková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/51192

Vysoká škola ekonomická v Praze

Magisterský studijní program / obor:
Kvantitativní metody v ekonomice / Ekonometrie a operační výzkum