Jana Pejchalová

Bakalářská práce

Pád komunistického režimu v roce 1989 v Lounech

The fall of the communist regime in 1989 in Louny
Anotace:
Cílem bakalářské práce je zmapovat a zanalyzovat průběh listopadové revoluce v roce 1989 v Lounech. Pozornost je též věnována vývoji tohoto města na konci osmdesátých let a v první fázi demokratické transformace do svobodných voleb v červnu 1990. Toto téma je sledováno v širokém kontextu mezinárodní situace v zemích střední a východní Evropy, historií města Loun od jeho založení přes další významné …více
Abstract:
The aim of the Bachelor Thesis is to map and analyse the course of the November revolution in 1989 in Louny. The attention is focused on the development of this town at the end of 1980's from the first part of the democratic transformation to the free election in June 1990. This topic is watched in a wider context of an international situation in the countries of Middle and Eastern Europe, history …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 12. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. PhDr. Jaroslav Pažout, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Pejchalová, Jana. Pád komunistického režimu v roce 1989 v Lounech. Liberec, 2016. bakalářská práce (Bc.). Technická univerzita v Liberci. Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Technická univerzita v Liberci, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Technická univerzita v Liberci

Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / historie-humanitní studia