Mgr. Daniela Hodurová

Diplomová práce

Zdroje stresu u policistů

Sources of stress of police officers
Anotace:
V diplomové práci byla zkoumána problematika stresu policistů v souvislosti se současnou nepříznivou situací u Policie České Republiky. Teoretická část se zabývá vymezením základních pojmů vztahujících se ke stresu, jeho příčinami a důsledky, dále pracovního stresu a specifikám policejní profese. Praktická část je zaměřena na to, jak nepříznivou situaci u PČR vnímají sami policisté, zda je pro ně zdrojem …více
Abstract:
In the thesis it was investigated the issue of stress perceived by police officers related to unfavorable situation at the Police of the Czech Republic. The theoretical part explains the basic concepts of stress, its causes, types, symptoms and as well as work-related stress and the specifics of the police profession. The practical part deals with an issue how officers themselves perceive the unfavorable …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 5. 2012
  • Vedoucí: prof. PhDr. Tomáš Urbánek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta