Theses 

Vývoj role rozhodčích a jejich výzbroje v NHL od roku 1917 až 2014 – Bc. Lukáš Pšenka

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Masarykova univerzita

Fakulta sportovních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Tělesná výchova a sport / Tělesná výchova a sport

Práce na příbuzné téma

Zobrazit popisek

Bc. Lukáš Pšenka

Bakalářská práce

Vývoj role rozhodčích a jejich výzbroje v NHL od roku 1917 až 2014

Development referees and their equipment in NHL from 1917 to 2014

Anotace: Tato bakalářská práce se svým obsahem zabývá působením hokejových rozhodčích od počátku NHL až do současnosti. Hlavním cílem bakalářské práce je zachycení Vývoje role rozhodčích ledního hokeje a jejich výzbroje v NHL od roku 1917-2014. Zvolené metody, pro vytvoření bakalářské práce a dosažení stanoveného cíle práce, spočívají v nastudování dané problematiky v odborné literatuře, dostupných dokumentů a elektronických zdrojů, vztahujících se k danému tématu. Rešerší získaných zdrojů a sekundární analýzou dat se mi podařilo naplnit výše uvedený cíl bakalářské práce. Jako autor práce spatřuji hlavní přínos této bakalářské práce především v ucelenosti a snaze obsáhnout širokou problematiku působení rozhodčích ledního hokeje v NHL. Pokud je mi známo přede mnou se žádný z autorů o zpracování podobného textu nepokoušel. V tomto shledávám originalitu a přínosnost práce.

Abstract: The thesis deals with the issue of influences of ice-hockey referees in the NHL from the beginning up to now. The main objective of this thesis is to cover the development of the role of referee in ice-hockey and describe their equipment in the NHL since 1917 to 2014. Method chosen in this thesis to achieve the main objective consists of analytical research of literature, documents and electronic resources related to the topic. Thanks to the consulted resources and secondary data analysis, I managed to fulfill the aim of this thesis. As the author of the work, I see the main contribution of this thesis mainly in the consistency and effort to cover wide issues influence referees in the NHL. As fara s I know me, none of the authors of the text processing similar attempt. In this I have found originality and the utility of my thesis.

Klíčová slova: NHL- National hockey league, Národní hokejová liga, NHLOA- National hockey league officials association, národní hokejová liga svaz rozhodčích, Rozhodčí- řídící orgán ligového utkání, výzbroj rozhodčích, vývoj rozhodčích

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2016
  • Vedoucí: doc. PhDr. Ladislav Bedřich, CSc.
  • Oponent: Ing. Rudolf Potsch

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 21. 3. 2019 17:03, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz