Theses 

Heterogenita hospodářského vývoje severních a jižních italských regionů z pohledu vybraných ekonomických ukazatelů – Tomáš Malaník

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Zpět na vyhledávání

Tomáš Malaník

Bachelor's thesis

Heterogenita hospodářského vývoje severních a jižních italských regionů z pohledu vybraných ekonomických ukazatelů

The heterogeneity of the economic development of the Northern and Southern Italian regions in terms of selected economic indicators

Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá hospodářskou heterogenitou mezi jižními a severními regiony Itálie. V práci je popsán rozdílný historický a hospodářský vývoj severních a jižních regionů Itálie. Práce analyzuje pro jednotlivé regiony vývoj ekonomických ukazatelů, tok soukromých investic a příliv finančních prostředků ze strukturálních fondů EU v posledních letech. Podle analýzy vývoje nezaměstnanosti a hrubého domácího produktu ve 21. století, nedochází ke zmenšování rozdílu mezi regiony. Konvergenci jižních regionů není urychlena ani přílivem dotací z evropských fondů.

Abstract: This bachelor thesis deals with economic heterogeneity between the southern and northern regions of Italy. This paper describes different historical and economic developments in the northern and southern regions of Italy. The thesis analyzes the development of economic indicators, the flow of private investment and the inflow of EU structural funds in recent years for individual regions. According to the analysis of the development of unemployment and gross domestic product in the 21st century, there is no narrowing of the differences between the regions, even at the price of large subsidies targeting the regions of southern Italy.

Keywords: Regionální analýza, Itálie, Nezaměstnanost, Investice, Dotace

Keywords: Regional analysis, Unemployment, Investment, Subsidy, Italy

Language used: Czech

Thesis defence

  • Date of defence: 18. 6. 2018
  • Supervisor: Ondřej Šíma
  • Reader: Jiří Pour

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/74564


Go to top | Current date and time: 21/5/2019 14:56, Week 21 (odd)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz