Theses 

Heterogenita hospodářského vývoje severních a jižních italských regionů z pohledu vybraných ekonomických ukazatelů – Tomáš Malaník

česky | in English | slovensky

Agenda:
Zmeniť agendu. Adresa v ISe:

Zpět na vyhledávání

Tomáš Malaník

Bachelor's thesis

Heterogenita hospodářského vývoje severních a jižních italských regionů z pohledu vybraných ekonomických ukazatelů

The heterogeneity of the economic development of the Northern and Southern Italian regions in terms of selected economic indicators

Anotácia: Tato bakalářská práce se zabývá hospodářskou heterogenitou mezi jižními a severními regiony Itálie. V práci je popsán rozdílný historický a hospodářský vývoj severních a jižních regionů Itálie. Práce analyzuje pro jednotlivé regiony vývoj ekonomických ukazatelů, tok soukromých investic a příliv finančních prostředků ze strukturálních fondů EU v posledních letech. Podle analýzy vývoje nezaměstnanosti a hrubého domácího produktu ve 21. století, nedochází ke zmenšování rozdílu mezi regiony. Konvergenci jižních regionů není urychlena ani přílivem dotací z evropských fondů.

Abstract: This bachelor thesis deals with economic heterogeneity between the southern and northern regions of Italy. This paper describes different historical and economic developments in the northern and southern regions of Italy. The thesis analyzes the development of economic indicators, the flow of private investment and the inflow of EU structural funds in recent years for individual regions. According to the analysis of the development of unemployment and gross domestic product in the 21st century, there is no narrowing of the differences between the regions, even at the price of large subsidies targeting the regions of southern Italy.

Kľúčové slová: Regionální analýza, Itálie, Nezaměstnanost, Investice, Dotace

Keywords: Regional analysis, Unemployment, Investment, Subsidy, Italy

Jazyk práce: Czech

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2018
  • Vedúci: Ondřej Šíma
  • Oponent: Jiří Pour

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/74564


Hore | Aktuálny dátum a čas: 20. 5. 2019 22:57, 21. (nepárny) týždeň

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz