Markéta Kývalová

Diplomová práce

Diversity and Inclusion: The case study of Procter&Gamble

Diversity and Inclusion: The case study of Procter&Gamble
Anotace:
Hlavním cilem této diplomové práce je ujasnit pojmy diverzita a inkluze, jak důležitou roli hrají v dnešní době v globálním podnikání (v meyinárodních firmách jednajících celosvětově, aplikováno především v FMCG oboru) a jejich význam ve firmě Procter&Gamble. Diplomová práce je rozdělena do 4 kapitol, kde první z nich je dedikována teoretickým aspektům tohoto téma samotného a kulturním charakteristikám …více
Abstract:
The aim of this diploma thesis is to clarify what diversity and inclusion are, how important of a role they play nowadays in global business in general (in international companies dealing worldwide, mainly applied in FMCG area) and what it means to Procter&Gamble. The thesis is divided into 4 chapters, where the first one is dedicated to the theoretical aspects of the topic itself as well as to cultural …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 1. 2016
  • Vedoucí: Jiří Dvořák
  • Oponent: Monika Gollnerová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/55410