Theses 

Využití moderních technologií ve stravování: podnikatelský plán založení restaurace, kde si zákazníci sami navrhují pokrmy – Johana Blümelová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Johana Blümelová

Diplomová práce

Využití moderních technologií ve stravování: podnikatelský plán založení restaurace, kde si zákazníci sami navrhují pokrmy

Využití moderních technologií ve stravování: podnikatelský plán založení restaurace, kde si zákazníci sami navrhují pokrmy - PIZZA.CONFIG

Anotace: Cílem diplomové práce je zpracování podnikatelského plánu založení restaurace (pizzerie) jako podklad pro jednání s investory a posouzení životaschopnosti podnikatelského záměru. Teoretická část uvádí specifika podnikání v gastronomii s důrazem na legislativní požadavky, dále se zabývá marketingovou analýzou a tvorbou marketingové strategie. Praktická část obsahuje zpracovaný vlastní podnikatelský plán se všemi jeho náležitostmi -- založení společnosti a volbu právní formy, popisem technologického řešení komplexního firemního informačního systému, marketingová analýza a strategie a závěrem uvádí provozní a finanční plán a zhodnocení očekávaných finančních výsledků.

Abstract: The aim of the thesis is to elaborate a business plan for establishing a restaurant (pizza) as a basis for negotiations with investors, and assessing the viability of the business plan. The theoretical part presents the specifics of catering business with an emphasis on legislative requirements; it also deals with marketing analysis and design of marketing strategy. The practical part contains the business plan with all its elements -- establishment of the company and choice of legal form, description of the technological solutions to complex business information system, marketing analysis and strategy and concludes that the operational and financial plan andzávěreč assess the expected financial results.

Klíčová slova: finanční plán, podnikatelský plán, marketingová analýza, restaurace

Keywords: restaurant, business plan, marketing analysis, financial plan

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2011
  • Vedoucí: Ladislav Hartman
  • Oponent: Miroslav Lešner

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/26724

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 26. 3. 2019 20:08, 13. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz