Bc. Marián Jurčík

Diplomová práce

Rating, ako nástroj predikcie finančného zdravia podniku

Rating as an instrument for prediction of financial health of the organization
Abstract:
The graduation theses pays attention to the topics of rating and its construction by the rating agencies. The first part is mainly focused on a history, characteristics, classification of rating, but some actual data and ideas are added to this part as well. In the second part we analyze the actual process of rating´s construction, which is followed by the analysis of rating´s properties and its practical …více
Abstract:
Diplomová práca sa venuje problematike ratingu a jeho tvorbe jednotlivými svetovými agentúrami. Prvá časť práce je zameraná predovšetkým na históriu, charakteristiku, členenie ratingu, je však obohatená aj o niekoľko aktuálnych údajov a názorov. Druhá kapitola sa zaoberá samotným procesom tvorby ratingu, na ktorý nadväzuje analýza jeho vlastností a vypovedajúcej hodnoty na základe dostupných údajov …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2013
  • Vedoucí: prof. Ing. Tomáš Klieštik, PhD.
  • Oponent: doc. Ing. Vladimír Úradníček, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bankovní institut vysoká škola SK

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Finance

Práce na příbuzné téma