Ing. Dana Jindráková

Bachelor's thesis

Využití vizuální komunikace v moderním marketingu

Using visual communication in modern marketing
Abstract:
V dnešní době firmy musí hledat konkurenční výhodu a to nejen v podobě kvalitních výrobků a perfektního servisu pro své zákazníky, ale i ve způsobu jak se prezentovat a díky tomu více prodat svých produktů. Způsobem jak se zviditelnit slouží vizuální komunikace a to zejména jednotný grafický styl. Cílem mé práce je přehledně popsat co se pod pojmem vizuální komunikace a firemní styl skrývá. Ujasnit …more
Abstract:
These days company must seek a competitive advantage not only in terms of product quality and perfect service for its customers, but also in the way how to present and thus more to sell their products. Way to raise the profile of visual communication is to particularly single graphic style. The goal of my work is to clearly describe what the term visual communication and corporate identity hidden. …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 10. 11. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 19. 6. 2012
  • Supervisor: Mgr. Markéta Jansová
  • Reader: PhDr. Pavel Čírtek

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní