Adéla Čadová

Bakalářská práce

Druhá světová válka v dílech Jaroslava Velinského

Anotace:
Bakalářská práce se zabývá tematikou druhé světové války v dílech Jaroslava Velinského. Cílem práce bylo zjistit, jakým způsobem vybraný autor využívá motivů druhé světové války, jakožto dějového prvku. Práce se skládá z teoretické části. Teoretická část se věnuje zejména historickým aspektům. Dále se rovněž zabývá popisem literárního žánru detektivka a jeho klíčovými charakteristikami. V praktické …více
Abstract:
The bachelor thesis follows the theme: Second World War in the works of Jaroslav Velinský. The goal was to find out how the selected author uses Second World War themes as a plot element. The thesis consists of theoretical and practical part. Theoretical part deals with historical aspects. It also deals with description of crime story genre and it's key features. Practical part contains the analysis …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 11. 2017
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Antonín Kudláč, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Čadová, Adéla. Druhá světová válka v dílech Jaroslava Velinského. Pardubice, 2017. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická

Univerzita Pardubice

Fakulta filozofická

Bakalářský studijní program / obor:
Historické vědy / Historicko-literární studia: Historicko-literární