Theses 

Druhá světová válka v dílech Jaroslava Velinského – Adéla Čadová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Univerzita Pardubice

Fakulta filozofická

Bakalářský studijní program / obor:
Historické vědy / Historicko-literární studia: Historicko-literární

Adéla Čadová

Bakalářská práce

Druhá světová válka v dílech Jaroslava Velinského

Anotace: Bakalářská práce se zabývá tematikou druhé světové války v dílech Jaroslava Velinského. Cílem práce bylo zjistit, jakým způsobem vybraný autor využívá motivů druhé světové války, jakožto dějového prvku. Práce se skládá z teoretické části. Teoretická část se věnuje zejména historickým aspektům. Dále se rovněž zabývá popisem literárního žánru detektivka a jeho klíčovými charakteristikami. V praktické části se věnuji rozboru vybraných děl Jaroslava Velinského knihy Tmavá Studnice, Našeptavač a Krvavá fontána. Díla podrobuji analýze a soustředím se na způsob, jakým autor zachází s motivy druhé světové války.

Abstract: The bachelor thesis follows the theme: Second World War in the works of Jaroslav Velinský. The goal was to find out how the selected author uses Second World War themes as a plot element. The thesis consists of theoretical and practical part. Theoretical part deals with historical aspects. It also deals with description of crime story genre and it's key features. Practical part contains the analysis of selected works by Jaroslav Velinský - books Tmavá Studnice, Našeptavač and Krvavá Fontána. I analyse these individual novels and focus on the way the author deals with the motives of the Second World War.

Klíčová slova: Jaroslav Velinský, detektivka, Tmavá Studnice, Našeptavač, Krvavá fontána druhá světová válka

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 11. 2017
  • Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Antonín Kudláč, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
https://portal.upce.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=29794 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická

Jak správně citovat práci

Čadová, Adéla. Druhá světová válka v dílech Jaroslava Velinského. Pardubice, 2017. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická


Nahoru | Aktuální datum a čas: 21. 3. 2019 13:28, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz